Vi använder cookies. Klicka bort rutan och stanna eller lämna sidan.

Annonser

Annonser kan synliggöra ditt företag och hjälpa dig få stort genomslag. Vi arbetar både traditionellt och digitalt med annonsering. Från printreklam och marknadsföringskampanjer till sökmotorannonsering och sponsrade inlägg i sociala medier. Oavsett kanal och tillvägagångssätt hjälper vi dig nå ut med ditt budskap till rätt målgrupp, på rätt sätt. 

I arbetet med annonser är det viktigt att ha ett helhetstänk. För att hjälpa dig nå resultat måste vi först och främst veta vad det är du vill uppnå genom dina annonser. Syftet kan exempelvis vara att driva försäljning och hitta nya kunder eller marknadsföra och bygga ditt varumärke. Efter vi har gått igenom dina mål sätter vi samman rätt kompetens för dina behov. Vår SEM-specialist är erfaren inom sökmotorannonsering och Google AdWords och arbetar med allt från planering, analys och utförande till rapportering och uppföljning. Vår copywriter/social media-strategist målgruppsanpassar annonsens innehåll och hjälper dig kommunicera humoristiskt eller allvarligt, kreativt eller informativt. Våra grafiska designers formger din annons på ett sätt som passar din verksamhets profil. Med andra ord arbetar vi med ett helhetstänk, från början till slut. 

När annonsen är skapad ska en tidsplan och budget bestämmas. I vissa fall är det effektivt att annonsera intensivt under en kort period för att nå ut snabbt, exempelvis inför en lansering. I andra fall passar det sig bättre med en långsiktig och mer övergripande tidsplan, för kontinuerlig optimering. Vi ger dig råd och lägger upp en strategi för hur du ska fördela din annonsering. Allt för att nå de resultat du vill.