Vi använder cookies. Klicka bort rutan och stanna eller lämna sidan.

Hemsida

Hemsidan är företags viktigaste plattform för marknadsföring. Den ska vara välstrukturerad och lättnavigerad men också informativ och innehållsrik. Våra helhetslösningar för webb innefattar allt från utveckling och design till innehåll. Vi tar fram tekniska lösningar för dina behov och designmässiga möjligheter som passar dig och din profil. Därefter fyller vi sidan med relevant content. 

Arbetsprocessen med hemsidan börjar med ett uppstartsmöte där vi tillsammans går igenom specifikationen och kraven. Detta för att fastslå vilka funktioner du behöver samt vilken typ av design du vill ha. Det kan vara allt från en enkel landningssida med ett modernt fräscht tilltal till en tekniskt komplex lösning med klassiskt utseende. Våra kompetenta designers och utvecklare kommer med feedback för vad som passar just dig. Förslagen vi tar fram baseras på vår erfarenhet av arbete med webben. I vissa fall är en målgrupps- och bransch-analys också relevant. Tillsammans lägger vi upp en plan varpå vi sätter igång projektet med att skräddarsy din hemsida. 

När hemsidan är färdigdesignad ska den fyllas med målgruppsanpassat innehåll. Det är viktigt att innehållet representerar din verksamhet och det du arbetar med. Det ska förstärka din profil, förklara vad du gör och tilltala din målgrupp. Vi jobbar i vårt eget publiceringsverktyg Great BackOffice 3. Det är ett CMS med flera designmöjligheter och funktionaliteter som du enkelt kan använda själv. Om sidan behöver nytt text- och bildmaterial hjälper våra grafiska designers, vår fotograf och vår copywriter dig med det. Ibland fokuserar vi på storytelling för att lyfta din personliga historia, bakgrund och kompetens. Ibland lämpar det sig bättre att ha ett strategiskt upplägg för marknadsföring och försäljning i en e-handel. Oavsett vad syftet med hemsidan är ser vi till att göra den unik och anpassad för ditt företag, dina kunder och era behov.