Vi använder cookies. Klicka bort rutan och stanna eller lämna sidan.

Great

Systemutveckling

Långt ifrån alla tekniska lösningar finns tillgängliga på marknaden idag. Behovet av kundspecifika webbaserade informationssystem är däremot stort. Vilken information som ska finnas och hur den ska behandlas ska passa ditt företags arbetssätt och dina krav. Vi utvecklar användarvänliga datorsystem med ditt företags behov som utgångspunkt, oavsett hur de ser ut och vilken bransch du är verksam i.

Arbetsprocessen för att ta fram din lösning utgår från dig. Med utgångspunkt i din verksamhets behov jobbar vi från grunden med uppbyggnad, design och utveckling av webbaserade datorsystem. Våra erfarna systemutvecklare utgår ofta från en problemformulering för att tillsammans med dig sammanställa en kravspecifikation som ligger till grund för arbetet med att formge ett system anpassat för just din verksamhet. När den tekniska grunden är på plats arbetar systemutvecklare och designers tätt för att formge gränssnittet så att det blir intuitivt och lättarbetat för dig och dina medarbetare.

Syftet med vårt arbete är att underlätta för dig. Målet med en skräddarsydd lösning är att göra din vardag lättare. Om det handlar om orderhantering eller bokningar, närvaroregistreringar eller auktionssystem så har vi kompetensen och erfarenheten att arbeta utifrån dina behov för att ta fram lösningen för just dig. Inga jobb är för oss främmande, vi skapar lösningarna du behöver!