Vi använder cookies. Klicka bort rutan och stanna eller lämna sidan.

Copy

Hur du formulerar och uttrycker dig är avgörande för hur ditt företag uppfattas. En bra copytext kan vara allt som krävs för att fånga en kund. Behovet av relevant innehåll i företags kommunikation är därför stort, oavsett vilken bransch du är verksam i eller vilken tjänst du arbetar med.

Vi arbetar med text i alla dess former. Från strategisk kommunikation till kreativt skrivande, för alla kanaler och plattformar. Copywriting handlar dock inte bara om att producera text utan också om att sätta ord på idéer. Att förklara det ditt företag vill förmedla och att forma budskap som är intresseväckande och säljande. Våra copywriters är skickliga på att sätta sig in i olika företags sätt att tänka och optimera deras sätt att kommunicera. Vi anpassar ton och tilltal för din unika situation och hjälper ditt företag att nå ut på rätt sätt. Oavsett om det är innehåll för en hemsida, taglines till en kampanj, idéer till ett koncept eller innehåll till en annons du behöver. Vi vet när det passar att vara transparant, inbjudande och kundnära och när det krävs en mer professionell ton för att tilltala kunden.

Den som skapar bäst innehåll når störst effekt. Syftet med copy är alltid att få mottagaren att reagera och agera, men ditt innehåll måste också anpassas för ditt ändamål. Vi skriver rätt innehåll för reklam, foldrar och webbsidor, brödtext, produktbeskrivningar och slagkraftiga slogans. Allt innehåll du behöver för ditt företags specifika mål.