ikoner-gron citat ikoner-center ikoner-center ikoner-center ikoner-svart ikoner-svart ikoner-svart ikoner-svart ikoner-svart ikoner-svart ikoner-svart ikoner-svart ikoner-svart ikoner-vit ikoner-vit ikoner-svart_systemutveckling ikoner-svart-bottomleft ikoner-svart

Vi använder cookies. Klicka bort rutan och stanna eller lämna sidan.

Great

UX-design

UX (user experience) handlar om användarens upplevelse av en digital informationsmiljö. En webbsida eller e-handel ska inte bara ha ett tilltalande utseende och rätt slags innehåll utan också en smart layout som får användaren att vilja stanna kvar. För att lyckas med detta krävs förståelse för besökarens behov - och arbete med UX-design. 

Arbetsprocessen med UX-design börjar vid din målgrupp. Genom att analysera dina hemsidebesökares behov kan vi hitta en röd tråd och en logik i deras beteendemönster och på så sätt ta reda på vad det är som de efterfrågar. Utifrån dessa målgruppsinsikter utformar vi sedan lösningar för hemsidans design och struktur. Självklart gäller det att ha ett helhetstänk för att få information och innehåll att flöda på ett bra sätt, men användaren är alltid i fokus. Vi gör sidan så smart, snygg och smidig som möjligt. Allt för att optimera dina kunders upplevelse av din hemsida. 

Bra användarupplevelser leder till nytta för både användare och företag. Kunder har höga förväntningar på hemsidor idag. Konkurrensen om intressenters uppmärksamhet är därför stor bland företag. Vårt arbete med UX-design minskar missförstånd och problem som kan uppstå och ger dina hemsidebesökare en bra upplevelse, vilket ökar konverteringsgraden.