Vi använder cookies. Klicka bort rutan och stanna eller lämna sidan.

Systemintegration

Integration mellan datorsystem effektiviserar för både dig och dina kunder. Genom att koppla samman företags olika system kan information skickas automatiskt mellan dem. Detta drar ner på administrationstiden och begränsar den mänskliga faktorns inverkan på din verksamhet. Genom att integrera dina system underlättar du ditt arbete.

Vi får företags system att kommunicera med varandra. Ett typiskt systemintegrationsprojekt börjar med ett upplevt problem: ”Varför måste jag fylla i den här informationen på två ställen?”. Våra utvecklare läser på om de respektive systemen och kommer fram till en lösning där datan bara behöver matas in en gång, på ett ställe. Vi försöker jobba med så kallad ”one point of entry” där vi utgår från ett centralt datorsystem på ditt företag (ofta ditt affärssystem) och sen får vi andra system att läsa ut och/eller stoppa in data i det systemet. Vi har lång erfarenhet av olika integrationer och desto mer data man behöver hantera desto större behov för att få systemen att prata med varandra finns det.

Våra lösningar är både till företagets och kundens förtjänst. Med systemintegration gör vi det möjligt för din kund att se aktuellt lagersaldo på din hemsida eller e-handel. De ordrar som görs automatiseras in i ditt affärssystem och kunden kan följa logistiken hela vägen från beställning till leverans. Allt sker enkelt och automatiskt.